Leia renditöötajana kindel palk ja töö Soomes või Eestis

Pakume meiega liitunud spetsialistidele pidevalt uusi väljakutseid - soovi korral saad ennast meie andmebaasi lisada.

120+

rahulolevat töötajat, neist 70% läbi töötajate soovituste

8

aastat kogemust renditööjõu vahendamisega

200 000+

tundi tehtud kvaliteetset tööd aastas

0

probleemi meie ettevõtte makseajalooga

Kes on renditöötaja?

Näide

 • EstEmploy OÜ-l on klient, kes tegeleb ehitustöödega Soomes. Ta vajab pooleks aastaks uut ehitustöölist, kes oskab paigaldada kipsplaate ning teostada muid ehitustöid
 • EstEmploy OÜ otsib vastavate kogemustega töötaja ning sõlmib temaga töölepingu.
 • Seejärel asub renditöötaja kliendi juurde tööle ning allub igapäevaselt kliendi töökorraldustele.
 • EstEmploy OÜ maksab tehtud töötundide alusel palka ning hoolitseb muude jooksvate toimingute eest.

Renditöötaja on tähtajalise töölepingu alusel töötav töötaja, kes lähetatakse tööle kasutajaettevõttesse. Tööandjaks on tööjõuvahendusbüroo EstEmploy, kes:

 • Sõlmib Sinuga tähtajalise töölepingu
 • Lähetab Sind kokkulepitud ajal tööle meie kliendi juurde
 • Maksab Sinule lepingujärgset palka
 • Maksab Eestis ja Soomes Sinu palgale lisanduvad maksud
 • Tegeleb vajadusel Sinu jooksvate murede ja probleemidega
 • Organiseerib Sulle elamise ning kompenseerib vajadusel muud kulud
 • Lõpetab Sinuga vajadusel töölepingu

Kuidas sina sellest võidad?

Sinu eelised renditöötajana:

 1. Sa ei pea tegelema enam tööotsimisega. EstEmploy tegeleb sellega sinu eest ning leiab just sulle sobiva töö
 2. Sinu töö on vaheldusrikas. Tööandja võib ajajooksul muutuda, mis vähendab rutiini.
 3. Su palk renditöötajana on konkurentsivõimeline. Sinu palk põhikohaga töötajaga võrreldes on sama kõrge või kõrgem.
 4. Tegeleme kõikide Sinu muredega. EstEmploy tegeleb jooksvalt sinu palga, puhkuse või tööalase küsimusega ning seda alati.
 5. Sinu palk laekub alati kokkulepitud ajal. Meie töötajad on motiveeritud, sest nende palk saabub alati õigel ajal
 6. Peame rangelt kinni oma lubadustest ning kokkulepetest. Austame kokkuleppeid ning ootame seda ka sinult!

Su palk kätte ei ole renditöötajana madalam.

Meie tegeleme tööotsingutega Sinu eest. Sul jääb üle vaid meiega liituda ning sobiva töökoha leidmisel asuda tööle ning teenida palka.

EstEmploy tagab Sulle alljärgnevad teenused:

 • Konsultatsioon
 • Elamiskoha leidmine ning nendega seotud asjaajamine
 • Meiepoolne tugi dokumentide ning paberite kordaajamisel
 • Hoolitseme Sinu murede ja jooksvate probleemide eest alati, ka lepingu lõppedes.
 • Tagame sulle tööõnnetuse korral 100% rahalise tuge. (kõik EstEmploy OÜ töötajad on kindlustatud kindlustusseltsi poolt)

Tööjõurendi leping tagab samasugused õigused nagu põhikohaga tööleping.

Tilaajavastuuasiat kunnossa
Edukas Eesti ettevõte 2014
Edukas Eesti ettevõte 2015
Edukas Eesti ettevõte 2016
Edukas Eesti ettevõte 2012

Leping Eesti ettevõttega versus leping Soome ettevõttega

Pane tähele!

Soome pensioni kohta levib mitmeid müüte. Soomes arvestatakse töötajale iga töötatud aasta eest pensioniks 1,5% tema aastapalgast. 5-aastase töötegemise jooksul, brutopalgaga 2000 €, tuleb pensioniks 150 € kuus ja seda hakkab saama, kui on saanud 65 aastaseks.

EESTISOOME
Sotsiaalmaks + pensionlaekub eestisselaekub soome
Elamiskuludmaksab tööandjamaksab töötaja
Laevapiletidmaksab tööandjamaksab töötaja
Kütusekompensatsioonmaksab tööandjamaksab töötaja
Tööandja tugi asjaajamisedmaksab töötajahoolitseb tööandja
Palk peale kulusidKõrgemMadalam

Tegemist on näitega ning tingimused võivad vastavalt olukorrale olla erinevad

Mida töötajad meist räägivad

Levinumad küsimused ja vastused

Soomes ja mujal maailmas moodustavad renditöötajad väga suure osa tööealisest elanikonnast. Nende eest hoolitsevad tööjõuvahendusbürood, kes tagavad neile pidevalt tööd ühes või teises ettevõttes.

Soomes on renditöötajad väga hinnas ning neid väärtustatakse täpselt samapalju, kui põhitöökohaga töötajaid. Renditöötaja on mingil määral ka elustiil ning sobib väga hästi neile, kes soovivad pidevalt muutusi ja erinevaid tööülesandeid. Samas on ka renditöid, mis kestavad aasta ja enamgi veel.

Järiest rohkem peetakse lugu Eesti liht- ja oskustöölistest, kuna nii eestlased ja soomlased on pärit samast kultuuriruumis See on muutunud just viimasel ajal , kui on hakatud Soome sisse tooma töölisi Rumeeniast, Bulgaariast ning muudest idariikidest. See on tõstnud eestlased veel rohkem hinda, kuna kultuuriliselt sarnaneme me rohkem kui ida eurooplased.

Aina enam on ettevõtted hakanud kasutama renditöölisi, kuna kiiresti muutuvas majanduskeskkonnas on raske ette aimata ettevõtte arengut positiivses või negatiivses suunas. Seega on renditööjõud ettevõttele hea lahendus tagamaks endale töötajad just selliseks perioodiks, mil ettevõte seda kõige enam vajab.

Seetõttu on ettevõtted hakanud ka vähendama põhikohaga töökohti, et optimeerida oma kulusid ning samas kiiresti reageerida olukorra muutustele, kasutades selleks renditööjõudu.

Töötajat tasustatakse tehtud töötundide alusel. Tehtud töötunnid märgitakse tunnilehtedele ning peale vastutava isiku allkirja tunnilehel tehakse palgaülekanne.

Palka makstakse iga kahe nädala tagant alates esimesest tööpäevast.  Palk jõuab töötajani alati ning eranditult töölepingus kokkulepitud ajaks.

Töö kestvus sõltub kliendist ja töö- ning ametialasest erisusest. Kõige lühem periood, milleks EstEmploy rendib töötaja on1 kuu ja enam.

Kogemustest võime öelda, et keskmiselt kestab üks töösuhe ühe tööandja juures umbes 4-6 kuud. Samas tuleb pidevalt ette ka erandeid ning hetkel töötab meil töötajaid, kes on sama tööandja juures töötanud juba kaks aastat.

Hooajalised suvetööd kestavad tavaliselt juuni algusest kuni septembrini.

Sageli juhtub ka, et tööperiood sama tööandja juures kestab pikemalt ning lõpuks on pakutud ka kliendi poolt otselepingut soome firmaga. See jääb juba töötaja otsustada, kelle juures ta edasi soovib töötada.

Meie põhiväärtusteks on meie töötajad ning me peame nendest lugu. Seega nende heaolu ning kõrge töömoraal on meile olulised. Me majutame oma töötajad alati vähemalt kahetoalistesse korteritesse, kus elab maksimaalselt kaks inimest. See tähendab, et inimesel on alati oma tuba.

Töötajale on korteris elamine tasuta. Korteri üüri ei arvestata maha tema palgast!

Korterid sisustatakse mööbliga ning vajadusel pesumasina ja muu tehnikaga.
Korteriga tuleb käituda heaperemehelikult ning selle eest pidevalt hoolitseda. Korterist välja kolides tuleb see hoolikalt koristada.

Töötingimused ning töökultuur erineb paljuski sellest, millega oleme harjunud Eestis. Töötingimused erinevad vastavalt tööandjale, kuid arvestades Soome rangeid tööalaseid regulatsioone, on üldiselt töötingimused väga head. Probleemidest või ülesannetest, mis ei kuulu töötaja kvalifikatsiooni, tuleb koheselt teavitada EstEmployd.

Reeglina soovib Soome tööandja, et tööperiood kestab kolm nädalat, peale mida tuleb töötaja nädalaks Eestisse puhkama.

Levinud on ka kahenädalased tsüklid, peale mida tuleb töötaja nädalaks koju puhkama.

Samas Helsingi ümbruses töötavad inimesed käivad tihti kodus nii, et veedetakse nö pikad nädalalõpud kodus-näiteks neljapäeva õhtust kuni pühapäevani. Seda põhjusel, et Helsingist Eestisse on vaid kahetunni tee ning samuti ei vaja Helsingi läheduses töötamine isikliku auto olemasolu.

Kas siin kohtame erandeid ning tihtilugu käib soomes töötamise periood kokkuleppel Soome tööandja ning töötaja vahel.

Töötajal on õigus puhkusele ning puhkusetasule. Puhkusele minnes tuleb teha puhkuseavaldus tööandjale (EstEmploy). Peale puhkuseavalduse rahuldamist makstakse töötajale välja teenitud puhkuseraha.

Peale töölepingu lõppemist makstakse samuti välja teenitud puhkus.

Lepingutingimused on põhiomadustelt samad, mis tavalisel töölepingul. Töölepingus on määratletud, et võime teid lähetada tööle teise ettevõttesse (meie kliendi juurde, nt hotell), mis tähendabki olla renditöötaja kasutajaettevõttes.

Toome välja kaks punkti, mis on töötajale olulised:

1. “Töötaja töötab renditöötajana kasutajaettevõttes” (nt Soome ehitusfirma). Sellega reguleerime ära ning anname teada, et oled renditöötaja ning asud tööle meie kliendi juures. PS! Tööandjaks ning palga maksjaks jääb alati EstEmploy.

2. “Tööleping on sõlmitud määratud tähtajaks või kuni objekti valmimise või kasutajaettevõtja tellimuse lõppemiseni.” See tähendab, et tööleping kehtib nii kaua, kuni kliendil on tööd pakkuda. Kui töö saab otsa, ei tähenda see seda, et peame ka sinuga töölepingu lõpetama. Kuna meie kliendibaas on suur, siis oleme üsna kindlad, et heale töömehele leidub alati tööd.

Alati tuleb kasuks, kui töötaja valdab soome keelt või muid keeli, kuid tihti ei ole see ka teatud ametialadel või juhtudel nõutav. Piisab näiteks sellest, kui sõber või kaastöötaja oskab soome keelt. Samuti iseseisva ja rutiinse tööpuhul saab hakkama ilma keeleoskuseta.

Osad ametikohad aga nõuavad soome keele oskust suhtlustasandil. Nendeks võivad olla töökohad, kus töötaja peab pidevalt suhtlema soome tööandjaga või kliendiga. (nt teenindaja restoranis, armeerija ehitusobjektil)

Soovitame keeleoskusest rääkida ausalt. See tagab kvaliteetse teenuse kliendile ning ka töötajale ei tule ette ootamatuid üllatusi ja ebameeldivusi.

Kõige lihtsam on täita ära meie kodulehel lühike isikuankeet, kus me saame piisavalt infot Sinu oskuste jms kohta. Sinu CV salvestub automaatselt meie andmepaasi ning vajadusel võtame Sinuga ühendust.

Võimalus on saata oma valmis CV meie meiliaadressile: info@estemploy.eu.

Või küsida tööpakkumiste kohta infot telefonilt +372 6 019 029

Kui oleme leidnud sobiva kandidaadi töökohale, kutsume töötaja tööintervjuule. Intervjuu eesmärk on vajalik mõlemale- nii Sulle kui ka meile. Nimelt soovime me näha, keda oleme värbamas ning kindlasti Sina, kelle juurde oled sa tööle minemas.

Tööintervjuul käime läbi sinu isikuankeedi ning tutvustame lähemalt uut töökohta ning töölepingu ja palgatingimusi.

Ehmuda ei tasu ka küsimustele, mis puudutavad näiteks Sinu sõprust alkoholiga vms. Selles osas oleme me äärmiselt karmid- tööl olles kehtib meil täielik null tolerants. Tänu sellele saame pakkuda kvaliteetset teenust oma kliendile ning samas olla kindlad, et saame meie töötajatele järgmine kord sama töökohta pakkuda.

Meie meeskonnas töötavad inimesed, kes on:

– Lojaalsed
– Usaldusväärsed
– Ausad
– Kõrge töömoraaliga
– Aktiivsed
– Viisakad enda kui teiste suhtes
– Pühendunud tööle ning peab lugu töökultuurist

Kui Sa leiad, et need omadused on sul olemas siis lubame, et käitume sinuga täpselt samamoodi. Teretulemast meie meeskonda!

Reeglina kestab värbamisprotsess 1-2 nädalat.

Tööpakkumised

Otsime pidevalt juurde uusi töökaid inimesi. Peamised töövaldkonnad, kus on alati nõudlust:

EHITUSVALDKONNAS OTSIME:
 • Üldehitaja
 • Betoneerija
 • Armeerija
 • Puusepp
 • Siseviimistleja
 • Maaler
TÖÖSTUSESSE OTSIME:
 • Betoonelementide valmistaja
 • Metallitööline
TEENINDUS
 • Kokk ja abikokk
 • Klienditeenindaja

Nimekiri pole lõplik ning kindlasti leiame ka just sinu oskustele vastava töö.